Przejdź do treści

Terapia Skoncentrowana na Współczuciu dla uchodźców i innych osób, które przeżyły  traumę

projekt dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019-2022. Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach.

Witamy na stronie projektu pn. „Compassion-Focused Therapy for refugees and other trauma survivors”/ „Terapia Skoncentrowana na Współczuciu dla uchodźców i innych osób, które przeżyły  traumę” dofinansowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019-2022. Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach.

Bliższe informacje o projekcie można znaleźć w zakładce „Informacjach o projekcie”. Natomiast  z założeniami metody terapeutycznej opartej na współczuciu oraz osobą zaproszonego ekspert – Panem dr. Ronego Bergera można zapoznać się w zakładce „Sylwetka eksperta i charakterystyka metody”.

Aktualności

Informacje dot. formularza zgłoszeniowego

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na duże zainteresowanie formularz zgłoszeniowy do udziału w wydarzeniach stacjonarnych 3 i 5 października 2022 r. został zamknięty.

W przypadku zainteresowania udziałem prosimy o kontakt z Organizatorami drogą mailową na adres: projekty.rekrutacja@wst.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 32 60 72 415, 885 449 800.


RELACJA ZE SPOTKAŃ STACJONARNYCH

W dniach od 3 do 5 października 2022 r. odbyły się trzy spotkania stacjonarne w ramach projektu pn. „Compassion-Focused Therapy for refugees and other trauma survivors”/„Terapia Skoncentrowana na Współczuciu dla uchodźców i innych osób, które przeżyły  traumę”:

Dzień 1 –  3.10.2022 r. – Wykład otwierający z udziałem studentów

Tytuł: Wykład „Compassion-Focused Therapy for refugees and other trauma survivors (Terapia Skoncentrowana na Współczuciu dla uchodźców i innych osób, które przeżyły  traumę)” – wprowadzenie do metody

Dzień 2 – 4.10.2022 r. – Warsztat z Radą Naukową WST w Katowicach

Tytuł: Warsztat „Compassion-Focused Therapy for refugees and other trauma survivors (Terapia Skoncentrowana na Współczuciu dla uchodźców i innych osób, które przeżyły  traumę)” – wprowadzenie metody do programów studiów i realizowanych zajęć

Dzień 3 – 5.10.2022 r. – Warsztat specjalistyczny z udziałem specjalistów i studentów z wyższych roczników/większym doświadczeniem.

Tytuł: Warszat „Compassion-Focused Therapy for refugees and other trauma survivors (Terapia Skoncentrowana na Współczuciu dla uchodźców i innych osób, które przeżyły  traumę)” – zastosowanie metody w praktyce

Termin: 5.10.2022 r.

Spotkania zrealizowano w siedzibie naszej Uczelni.

Spotkania odbyły się z udziałem światowej klasy eksperta i przedstawiciela Uniwersytetu ze Standford – Dr. Ronego Bergera. Przyczynił się do wzbogacenia programu studiów i zwiększenia atrakcyjności Akademii Uczelni jako działającej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponadto wpłynął na poszerzenie kompetencji studentów Uczelni niezbędnych do przyszłego wykonywania zawodu w branży medycznej (lekarze, pielęgniarki) poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy i umiejętności pracy z osobami doświadczającymi traumy, dzięki zapoznaniu z założeniami nowego, innowacyjnego modelu pracy z osobami, które przeżyły traumę.

Spotkania były również okazją do pogłębienia współpracy pomiędzy Uczelnią i środowiskiem ekspertów i praktyków z branży pomocowej (m.in. ośrodkami i instytucjami pomocy społecznej, edukacyjnymi  z terenu GZM). Umożliwiły także sformułować zalecenia dotyczące sposobów nauczania o metodach pracy z osobami przeżywającymi traumę w ramach studiów realizowanych na kierunkach medycznych naszej Uczelni. W ramach projektu zaproszony ekspert przedstawił i omówił sposoby zastosowania innowacyjnego modelu terapii skoncentrowanej na współczuciu – Compassion Focused Therapy (CFT). W szczególności wskazał na możliwości jej zastosowania


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH ON-LINE

Zapraszamy do udziału w spotkaniach (konsultacjach) on-line dotyczących modelu terapeutycznego pn. „Compassion-focused therapy for refugees and other trauma survivors”/„Terapia skoncentrowana na współczuciu dla uchodźców i innych osób, które przeżyły  traumę”. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.


Spotkanie w formie konsultacji przeprowadzone zostaną dla Studentów WST w Katowicach, przede wszystkim z kierunków medycznych.

Spotkania odbędą się w formie on-line w następujących terminach – każde obejmowało będzie taki sam zakres tematyczny:

  • 6 listopada 2022 r. (niedziela) – 17:00-18:30
  • 24 listopada 2022 r. (czwartek) –  12:30 – 14.00
  • 25 listopada 2022 r. (piątek) –  13:15 – 14.45
  • 29 listopada 2022 r. (wtorek) –  12:30 – 14.00
  • 1 grudnia 2022 r. (czwartek) – 16:00 – 17:30
  • 9 grudnia 2022 r. (piątek) – 13:15 – 14:45
  • 10 grudnia (sobota) – 15:45 – 17:15

Przedmiotem spotkań będzie zaprezentowanie nowego, innowacyjnego modelu pracy z osobami, które przeżyły traumę, w tym uchodźcami wojennymi i innymi osobami, które przeżyły traumę osobistą. Model zostanie przedstawiony przez światowej klasy eksperta i praktyka w dziedzinie psychologicznego przygotowania do terroryzmu i innych katastrof oraz radzenia sobie z ich następstwami – dr Roniego Bergera. 

Każdy z uczestników uzyska certyfikaty udziału oraz dostęp do materiałów dydaktycznych.  Link do spotkania zostanie przekazany zarejestrowanym uczestnikom przed każdym ze spotkań, po zamknięciu rekrutacji.


RELACJA Z KONSULTACJI (SPOTKAŃ) ON-LINE

W dniach od 6 listopada do 10 grudnia 2022 r. realizowane są konsultacje (spotkania) on-line w ramach projektu pn. „Compassion-Focused Therapy for refugees and other trauma survivors”/„Terapia Skoncentrowana na Współczuciu dla uchodźców i innych osób, które przeżyły  traumę”.

Spotkania odbywają się z udziałem światowej klasy eksperta i przedstawiciela Uniwersytetu ze Standford – Dr. Ronego Bergera.

W projekcie przewidziano 7 zdalnych konsultacji dla studentów naszej Uczelni, głównie z kierunków medycznych.

W ramach projektu zaproszony ekspert przedstawił i omówił sposoby zastosowania innowacyjnego modelu terapii skoncentrowanej na współczuciu – Compassion Focused Therapy (CFT). W szczególności wskazał na możliwości jej zastosowania w pracy z osobami doświadczającymi traumy, w tym uchodźcami wojennymi

Cel konsultacji to zapoznanie studentów docelowo lub aktualnie pracujących w zawodach, w których wymagane jest wiedza i umiejętności w pracy z osobami doświadczającymi traumy z założeniami i sposobem wykorzystania modelu, co wpłynie na poszerzenie ich kompetencji niezbędnych do przyszłego wykonywania zawodu. Omawiane są również studia przypadków i  wypracowywane we współpracy z ekspertem strategie działania w pracy z osobami w traumie.

W ramach projektu zaproszony ekspert przedstawił i omówił sposoby zastosowania innowacyjnego modelu terapii skoncentrowanej na współczuciu – Compassion Focused Therapy (CFT). W szczególności wskazał na możliwości jej zastosowania w pracy z osobami doświadczającymi traumy, w tym uchodźcami wojennymi.

W zakładce „Materiały do pobrania” można zapoznać się z materiałami dydaktycznymi, które były wykorzystywane w trakcie spotkań.

Informacje o projekcie

Projekt pn. „Compassion-focused therapy for refugees and other trauma survivors – Terapia skoncentrowana na współczuciu dla uchodźców i innych osób, które przeżyły traumę” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019-2022.

Kwota dotacji wyniosła 67.100,00 złotych.

Projekt realizowany jest w 2022 r. przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach.

Jego celem jest podniesienie atrakcyjności oferty dydaktycznej Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach działającej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, poprzez współpracę ze światowej klasy ekspertem – Dr. Ronym Bergerem – służącą przekazaniu studentem i kadrze dydaktycznej Uczelni wiedzy i doświadczeń związanych z wdrożeniem nowego, innowacyjnego modelu pracy z osobami, które przeżyły traumę (w tym uchodźcami wojennymi i innymi osobami, które przeżyły traumę osobistą).