Przejdź do treści

Informacja o organizatorze

Realizatorem projektu i organizatorem wydarzeń jest Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

To pierwszą na Śląsku, niepubliczna wyższą uczelnią prowadzącą studia techniczno – artystyczne na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych która kształci na kierunkach Architektura, Budownictwo, Mechatronika i Informatyka, Grafika, Architektura Wnętrz oraz Wzornictwo.

W 2018 r. został powołany Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi oferujący kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo, dającym możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów medycznych oraz kierunek lekarski, który jest jednym z najbardziej prestiżowych zawodów.

Uczelnia wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom edukacyjnym oraz oczekiwaniom rynku pracy, stale się rozwija i poszerza swoją ofertę studiów dyplomowych i podyplomowych, zapewniając absolwentom nie tylko zawodowe przygotowanie do przyszłej pracy ale również doświadczenie i nabycie profesjonalnych kompetencji niezbędnych do odnalezienia się na wymagającym rynku pracy.

Dane teleadresowe:

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Rolna 43, 40-555 Katowice

Strona internetowa Uczelni:

www.wst.pl

Linki do mediów społecznościach:

Facebook

Instagram

Youtube.com

Linkedin

Misją Uczelni jest realizowanie nowoczesnego systemu kształcenia opartego na interdyscyplinarnej wiedzy, autorskich programach studiów, przygotowującego studentów do przyszłej pracy zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, a także tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia inżynierów, licencjatów, magistrów, oraz profesjonalną kadrę medyczną tak potrzebną na naszym rynku pracy jak: lekarze, pielęgniarze/pielęgniarki, a w przyszłości również ratowników medycznych i fizjoterapeutów. Kadra ta będzie spełniała wymagania współczesnych europejskich standardów.

Otwarcie na potrzeby gospodarki wymaga nieustającego dbania o profesjonalne kadry, które dbają o rozwój własny i współpracowników. Uczelnia ciągle podnosi standardy nauczania i rozszerza je o nowe wymagania. Podejmuje różnorodne działania, aby stworzyć warunki umożliwiające mobilność pracowników i studentów w ramach projektów krajowych i międzynarodowych, jak również w ramach umów dwustronnych podpisywanych z uczelniami, instytucjami, urzędami, przedsiębiorstwami – krajowymi i zagranicznymi. Dąży do ciągłego rozwoju kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów, a także poszerzania oferty o kolejne kierunki kształcące w zawodach potrzebnych na europejskim rynku pracy.

Uczelnia prowadzi działania pozwalające na interdyscyplinarne kierunki badań i kształcenia, umożliwiające łączenie nauk technicznych, artystycznych, społecznych i innych. Wykorzystując wielodyscyplinarność Uczelnia uczestniczy w rozwoju nauki, kultury i gospodarki, a także dąży do praktycznego wykorzystania prowadzonych badań naukowych.