Przejdź do treści

Planowane wydarzenia

W ramach projektu przewidziano organizację 3 spotkań stacjonarnych o zróżnicowanym zakresie tematycznym i grupie docelowe w terminie 3-5.10.22 r. na terenie siedziby WST w Katowicach oraz 7 spotkań zdalnych w formie konsultacji dla studentów.

Zgłoszeń na poszczególne wydarzenia można dokonywać za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych dostępnych w części strony „Formularz zgłoszeniowy”.

Wykład, warsztaty i konsultacje będą skoncentrowane zarówno na natychmiastowej interwencji w następstwie traumatycznego doświadczenia, jak i na długoterminowej interwencji mającej na celu poradzenie sobie z przewlekłymi skutkami narażenia na traumatyczne doświadczenia. Zajęcia będą miały charakter zarówno dydaktyczny, jak i praktyczny.

Wnioskodawca zakłada, że uczestnicy każdego ze spotkań uzyskają certyfikaty udziału w zajęciach oraz dostęp do materiałów dydaktycznych. Dodatkowo część materiałów i niektóre nagrania ze spotkań zostaną udostępnione na podstronie projektu.

Szczegóły przedstawiono poniżej:

SPOTKANIA STACJONARNE

03.10.2022 r. – Wykład otwierający z udziałem studentów – New challenges for universities – a revolution in student education in response to the current socio-emotional situation.

Cel: zapoznanie studentów docelowo pracujących w zawodach, w których wymagane jest wiedza i umiejętności pracy z osobami doświadczającymi traumy z założeniami i sposobem wykorzystania modelu, co przyczyni się do wzbogacenia programu studiów, zwiększenia atrakcyjności Uczelni i wpłynie na poszerzenie kompetencji studentów niezbędnych do przyszłego wykonywania zawodu.

Odbiorcy: studenci Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach oraz z innych Uczelni z terenu GZM

Wymiar: 4 godziny

Forma spotkania: otwarte, realizowane stacjonarnie w Auli Głównej Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43.

Rozpoczęcie spotkania połączonego z Inauguracją Roku Akademickiego WST o godz. 12.00.

04.10.2022 r.  – Warsztat z Radą Naukową WST w Katowicach (spotkanie dla grupy zamkniętej) –  Warsztat „Compassion-focused therapy for refugees and other trauma survivors (Terapia Skoncentrowana na Współczuciu dla uchodźców i innych osób, które przeżyły  traumę)” – wprowadzenie metody do programów studiów i realizowanych zajęć

Cel: zapoznanie kadry Uczelni z założeniami i sposobem wykorzystania modelu; wymiana doświadczeń i wiedzy na temat praktycznych aspektów nauczania o sposobach pracy z osobami doświadczającymi traumy; analiza możliwości i sposobu wprowadzenia zagadnień związanych z modelem do programu studiów WST na kierunkach lekarskim i pielęgniarstwie.

Po spotkaniu wypracowane zostaną zalecenia dotyczących sposobów nauczania o metodach pracy z osobami przeżywającymi traumę.

Odbiorcy: kadra dydaktyczna i naukowa WST w Katowicach.

Wymiar zajęć: 4 godziny

Forma spotkania: zamknięte, realizowane stacjonarnie w Sali Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

05.10.2022 r.  – Warsztat specjalistyczny z udziałem specjalistów i studentów – Warsztat „Compassion-Focused Therapy for refugees and other trauma survivors (Terapia Skoncentrowana na Współczuciu dla uchodźców i innych osób, które przeżyły  traumę)” – zastosowanie metody w praktyce

Cel: zapoznanie specjalistów i studentów docelowo pracujących w zawodach, w których wymagane jest wiedza i umiejętności w pracy z osobami doświadczającymi traumy z założeniami i sposobem wykorzystania modelu; wymiana doświadczeń i wiedzy na temat praktycznych aspektów pracy w zawodach pomocowych; pogłębienie współpracy studentów oraz Uczelni z ekspertami i specjalistami z branży pomocowej. Przyczyni się to do wzbogacenie kompetencji niezbędnych do wsparcia osób doświadczających traumy u studentów oraz zaproszonych ekspertów i specjalistów.

Odbiorcy: praktycy i eksperci pracujący w szeroko rozumianej branży pomocowej (m.in. organizacje pozarządowe, placówki ochrony zdrowia, instytucje systemu pomocy społecznej itp.), studenci Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach oraz z innych Uczelni z terenu GZM.

Wymiar zajęć: 4 godziny

Forma spotkania: zamknięte, realizowane stacjonarnie w A 208 Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Godziny: 14.00 -18.00

SPOTKANIA ZDALNE – KONSULTACJE ON-LINE

Konsultacje z zakresu „Compassion-Focused Therapy for refugees and other trauma survivors (Terapia Skoncentrowana na Współczuciu dla uchodźców i innych osób, które przeżyły traumę)” – założenia i zastosowanie metody

W projekcie przewidziano 7 zdalnych konsultacji dla studentów WST w Katowicach z kierunków medycznych.

Cel: zapoznanie studentów docelowo lub aktualnie pracujących w zawodach, w których wymagane jest wiedza i umiejętności w pracy z osobami doświadczającymi traumy z założeniami i sposobem wykorzystania modelu, co wpłynie na poszerzenie ich kompetencji niezbędnych do przyszłego wykonywania zawodu; omówienie studiów przypadków; wypracowania we współpracy z ekspertem strategii zaradczych odpowiadającym indywidualnym doświadczeniom uczestników spotkań.

Odbiorcy: studenci Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach oraz z innych Uczelni z terenu GZM

Wymiar każdego ze spotkań – 1,5 godziny Forma spotkania: zamknięte, realizowane zdalnie z wykorzystaniem platformy do nauki zdalnej.