Przejdź do treści

Informacje o projekcie

Terapia skoncentrowana na współczuciu dla uchodźców i innych osób, które przeżyły traumę

Projekt pn. „Compassion-focused therapy for refugees and other trauma survivors – Terapia skoncentrowana na współczuciu dla uchodźców i innych osób, które przeżyły traumę” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019-2022.

Kwota dotacji wyniosła 67.100,00 złotych.

Projekt realizowany jest w 2022 r. przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach.

Jego celem jest podniesienie atrakcyjności oferty dydaktycznej Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach działającej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, poprzez współpracę ze światowej klasy ekspertem – Dr. Ronym Bergerem – służącą przekazaniu studentem i kadrze dydaktycznej Uczelni wiedzy i doświadczeń związanych z wdrożeniem nowego, innowacyjnego modelu pracy z osobami, które przeżyły traumę (w tym uchodźcami wojennymi i innymi osobami, które przeżyły traumę osobistą).

Model ten opiera się na psychologii ewolucyjnej, nowych badaniach nad mózgiem, teorii przywiązania, teorii jungowskiej oraz wschodnich praktykach mindfulness i compassion. Nabyta przez kadrę Uczelni wiedza i uzyskane doświadczenia będą trwale wykorzystywane w ramach prowadzonych zajęć w kolejnych  latach na kierunkach o profilu medycznym, co będzie odpowiadać aktualnym wyzwaniom społecznym (m.in. zagrożenie terrorystyczne, konflikt zbrojny na Ukrainie, kryzysy humanitarne itp.). 

Pośrednim celem projektu jest również nawiązanie współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach oraz środowiskiem ekspertów i specjalistów zajmujących się świadczeniem wsparcia psychologicznego (m.in. organizacje pozarządowe, instytucje systemu pomocy społecznej, placówki medyczne), jak również innymi uczelniami z obszaru GZM.